דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 2-24 חזרה למכרזים 
מכרז מס' מכרז מס' 2/24 - מכרז לביצוע אספקה התקנה ואחזקה של מערכות תמרורים ופנסים מהבהבים ברחבי העיר פ"ת
 
 
חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.
 
ניתן לעיין בתיק המכרז במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545)
החל מתאריך 28.02.2024 עד תאריך 19.03.2024 בשעות 08:00-14:00.


מפגש קבלנים חובה יתקיים בתאריך 10.03.2024 בשעה 12.00 מקום מפגש הקבלנים   משרדי חלד הרצל 36 פתח תקווה.

לאור הארכת מועד ההגשה - קבלנים אשר לא השתתפו בסיור החובה ומעוניינים להשתתף במכרז יפנו למר יוסי כביר עד ליום ראשון בשעה 13.00 לתיאום מפגש קבלנים בטלפון 052-452-9887


שאלות הבהרה ניתן להעביר עד לפני מועד מפגש המציעים לכתובת מייל: heled@heled.org  
* את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org .
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 2/24
 
תאריך החזרת ההצעות: עד יום 17.04.2024 עד שעה 14:00
 
סיווג קבלנים הנדרש למכרז זה 160 א' 1
קבלנים המאושרים ע"י משרד התחבורה לביצוע עבודות נשוא מכרז זה
תנאי סף נוספים מפורטים בחוברת המכרז.
 
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 
העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.

לתשומת לב:
1. ייתכנו שינויים בנספח קיום הביטוחים אשר יעדכנו עד ליום הגשת המכרז - 11.3.24  עודכן
2. יש לעקוב באתר זה על הודעות עד ליום הגשת המכרז


להורדת המכרז לחץ כאן

סיכום מפגש קבלנים 

הודעה לקבלנים מס 1

הודעה לקבלנים מס 2


האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות