דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 29/19 חזרה למכרזים 
 מכרז מס' 29/19  -ביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים של מערכות רמזורים ואספקת מערכת בקרת רמזורים כשירות בפתח תקווה
 
 
חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.
 
ניתן לעיין בתיק המכרז במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545)
החל מתאריך 30/10/19 עד תאריך 24/11/19 בשעות 08:00-14:00.


מפגש קבלנים רשות יתקיים בתאריך 07/11/19 בשעה 09.00 מקום המפגש במשרדי חלד הרצל 36 פתח תקווה.
שאלות ניתן לפנות במייל heled@heled.org 
* את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org .
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 29/19
 
תאריך החזרת ההצעות: עד יום 01/12/2019 עד שעה 14:00
 
תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז.
 
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 
 
העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.


לחוברת המכרז - לחץ כאן

סיכום מפגש קבלנים

הודעה לקבלנים 1

הודעה לקבלנים 2

***על המציעים חלה חובה לעקוב באתר זה על הודעות ושינויים עד למועד הגשת המכרז***האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות