דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 37/19 חזרה למכרזים 
 מכרז מס' 37/19 - מכרז מסגרת לביצוע עבודות מסגרות במוס"ח בפ"ת.
 
 
חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.
 
ניתן לעיין בתיק המכרז במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545)
החל מתאריך 24/10/19 עד תאריך 04/11/19 בשעות 08:00-14:00.


שאלות ניתן לפנות במייל heled@heled.org או בטלפון 03-9052995 למר פיני דקטר.
* את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org .
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 37/19
 
מועד הגשת המכרז 04.11.19 שעה 14.00
 
תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז.
 
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 
 העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.

לחוברת המכרז לחץ כאן

***על המציעים חלה חובה לעקוב באתר זה על הודעות ושינויים עד למועד הגשת המכרז***


האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות