דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 39/19 חזרה למכרזים 
 מכרז מס' 39/19 - אספקה והתקנת מתקני כושר, הצללה ומשטח בטיחות בגן יהונתן ובחניה ברח' שלמה בפ"ת
 
 
חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל, בגן יהונתן ברח' ארלוזורוב 29 ובחניה ברח' שלמה 6 פ"ת.
 
ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545) החל מתאריך 17/09/19 עד תאריך 06/10/19 בשעות 08:00-14:00.
* את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org.
 
לבירורים נא לפנות לעידו עמית נייד: 054-5605537.
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 39/19
 
תאריך החזרת ההצעות: עד יום 06/10/19 עד שעה 14:00
 
תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז.
 
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 
 העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.

לחוברת המכרז לחץ כאן

תוכנית חניה רח' שלמה

תוכנית חניה רח' שלמה - DWG

תוכנית גן יהונתן

תוכנית גן יהונתן - DWG

הודעה לקבלנים מס' 1

הודעה לקבלנים מס' 2

הודעה לקבלנים מס' 3

הודעה לקבלנים מס' 4

חובה על המציעים להתעדכן בהודעות ושינויים מעת לעת ועד 24 שעות קודם המועד האחרון להגשת המכרזהאתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות