דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 34/19 חזרה למכרזים 
מכרז מס' 34/19
עבודות נגרות בחדרי מעבדות תיכון ברנר
 
חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.
 
ניתן לעיין בתיק המכרז במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545)
החל מתאריך 29/07/19 עד תאריך 07/08/19 בשעות 08:00-14:00.


סיור קבלנים חובה יתקיים בתאריך 01/08/19 בשעה 10.00 מקום מפגש הקבלנים   רח' ישראל ישעיהו 12 פ"ת.
·         ניתן לקבל דיסק ובו מסמכי המכרז לאחר סיור קבלנים במשרדי החברה.
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 34/19
 
תאריך החזרת ההצעות: עד יום 07/08/19 עד שעה 14:00
 
ניסיון הנדרש למכרז זה ויתר תנאי הסף מפורטים בחוברת המכרז.
 
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
  
 העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות