דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 19/19 חזרה למכרזים 
 מכרז מס' 19/19 - לביצוע עבודות חשמל תשתיות ותאורת רחובות בעיר פ"ת
 
במקום מכרז 5/19 שבוטל
 
חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.
 
ניתן לעיין בתיק המכרז במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545)
החל מתאריך 06.05.19 עד תאריך 20.05.19 בשעות 08:00-14:00.


* את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org .

מועד לשאלת שאלות הבהרה עד לתאריך 12.05.19 שעה 14:00 
תשובות יועלו לאתר החברה עד לתאריך 14.05.19 שעה 14:00
תאריך החזרת ההצעות: עד יום 20.05.19 עד שעה 14:00
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפות סגורות וחתומות, עליהן יהיה רשום – מכרז מס' 19/19
 
סיווג קבלנים הנדרש למכרז זה 160 א-1 וסוג 270 א-1 ומעלה במצטבר.
תנאי סף וכללי קביעת הקבלן הזוכה מפורטים בחוברת המכרז.
 
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 
העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.
 
לחוברת המכרז

לכתב כמויות והצעת מחיר

מענה לשאלות קבלנים


**על הקבלן להתעדכן באתר מעת לעת ועד הגשת המכרז בהודעות ושינויים**


האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות