דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 17/19 חזרה למכרזים 
בניית פיר מעלית ושיפוץ מבנה בחט"ב רשיש בפ"ת
  
חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.
 
ניתן לעיין בתיק המכרז במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545)
החל מתאריך 02.05.19 עד תאריך 20.05.19 בשעות 08:00-14:00.


סיור קבלנים חובה יתקיים בתאריך 12.05.19 בשעה 10.00 מקום מפגש הקבלנים   רח' אמסטרדם 11 פ"ת.
-   ניתן לקבל דיסק ובו מסמכי המכרז לאחר סיור קבלנים במשרדי החברה.
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 13/19
 
תאריך החזרת ההצעות: עד יום 20.05.19 עד שעה 14:00
 
סיווג קבלנים הנדרש למכרז זה ג-1 100 תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז.
 
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 
העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.

לחוברת המכרז

לכתב הכמויות וטופס הצעת המחיר 

**יש להתעדכן באתר לגבי עדכונים והודעות מעת לעת ועד 24 שעות קודם הגשת המכרז**


האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות