דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 16/19 חזרה למכרזים 

שיפוץ חזיתות ומעטפת חיצונית במבנה תלת קומתי ביה"ס שפיר בפ"ת
 
חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.
 
ניתן לעיין בתיק המכרז במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545)
החל מתאריך 02.05.19 עד תאריך 20.05.19 בשעות 08:00-14:00.


סיור קבלנים חובה יתקיים בתאריך 12.05.19 בשעה 11.00 מקום מפגש הקבלנים   שיפר 43 פ"ת.
* את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org .
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 16/19
 
תאריך החזרת ההצעות: עד יום 20.05.19 עד שעה 14:00
 
סיווג קבלנים הנדרש למכרז זה ג-1 100 או א 131 ומעלה, תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז.
 
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 
 
 העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.

למסמכי המכרז 


**על הקבלן חובה להתעדכן מעת לעת ועד 24 שעות קודם הגשת המכרז בדבר הודעות ושינויים**
 האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות