דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 5/19 חזרה למכרזים 
 
 
מכרז מס' 5/19  - לביצוע עבודות חשמל תשתיות ותאורת רחובות בעיר פ"ת

המכרז בוטל!!!

 
 
חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.
 
ניתן לעיין בתיק המכרז במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545)
החל מתאריך 14.03.19 עד תאריך 31.03.19 בשעות 08:00-14:00.


מפגש קבלנים חובה יתקיים בתאריך 20.03.19 בשעה 11.00 מקום מפגש הקבלנים במשרדי החברה רח' הרצל 36 פתח תקווה.
* את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org .
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפות סגורות וחתומות, עליהן יהיה רשום – מכרז מס' 5/19
 
תאריך החזרת ההצעות: נדחה עד להודעה חדשה - נא לעקוב
 
סיווג קבלנים הנדרש למכרז זה 160 א-1 וסוג 270 א-1 ומעלה במצטבר.
 תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז.
 
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 
 העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.
 
עו"ד שלמה לינצר, מנכ"ל
  1. לחוברת המכרז 
  2. למפרט הטכני
  3. לכתב הכמויות 
  4. פרוטוקול מפגש קבלנים
  5. הודעה לקבלנים מס' 1

**על המציעים חלה חובה להתעדכן מעת לעת ועד 24 שעות קודם הגשת המכרז לבדיקת הודעות ועדכונים**האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות