דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 8/19 חזרה למכרזים 
חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.
 
ניתן לעיין בתיק המכרז במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545)
החל מתאריך 10.03.19 עד תאריך 19.03.19 בשעות 08:00-14:00.


לשאלות ניתן לפנות למר פיני דקטר מנהל אגף מוס"ח בעפ"ת בטלפון 03-9052995 או לחברת חלד  במייל heled@heled.org
* את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org .
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 8/19
 
תאריך החזרת ההצעות: עד יום 25.03.19  עד שעה 14:00
 
סיווג קבלנים הנדרש למכרז זה ג-1 100 / תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז.
 
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 
ביצוע העבודות מותנה בקבלת הזמנות עבודה חתומות כדין מעיריית פ"ת.
עו"ד שלמה לינצר, מנכ"ל

לחוברת המכרז לחץ כאן - תאריך עדכון 10.03.19

הודעה לקבלנים מס' 1

הודעה לקבלנים מס' 2

הודעה לקבלנים מס' 3


מובהר בזאת כי לא תינתן אפשרות להשלמת מסמכים מכל סוג שהוא לאחר תום המועד להגשת המסמכים.

***שים לב - על המציעים חלה חובה להתעדכן מעת לעת ועד 24 שעות קודם הגשת מסמכי המכרז בהודעות ושינויים באתר זה**האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות