דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 3/19 חזרה למכרזים 


מכרז מסגרת לאחזקה שנתית ושיפוצים בהיקפים קטנים במוס"ח ומבני ציבור בפ"ת
 
חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.
 
ניתן לעיין בתיק המכרז במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545)
החל מתאריך 14.2.19 עד תאריך 27.02.19 בשעות 08:00-14:00.


* את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org .
           
לשאלות ניתן לפנות למר פיני דקטר מנהל אגף מוס"ח בעפ"ת בטלפון 03-9052995 או לחברת חלד במייל heled@heled.org 
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 3/19
 

תאריך ההגשה נדחה ליום 14.03.19 עד שעה 14.00
 
סיווג קבלנים הנדרש למכרז זה ענף 131 סיווג א 1  או ענף 100  סיווג ג 1 תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז.
 
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 
 
העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.

עו"ד שלמה לינצר, מנכ"ל

לחוברת המכרז לחץ כאן

הודעה לקבלנים מס' 1

הודעה לקבלנים מס' 2

הודעה לקבלנים מס' 3

***על המציעים חלה חובה להתעדכן מעת לעת ועד 24 שעות קודם הגשת מסמכי המכרז בהודעות ושינויים באתר זה**
 האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות