דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 6/19 חזרה למכרזים 

מכרז מס' 6/19
ביצוע מובלי ניקוז וביוב בדחיקה בצומת ז'בוטינסקי/יצחק רבין/משה דיין בפ"ת
 
 
חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.
 
ניתן לעיין בתיק המכרז במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545)
החל מתאריך 12/02/19 עד תאריך 25/02/19 בשעות 08:00-14:00.


מפגש קבלנים והסיור שלאחריו - חובה המפגש יתקיים בתאריך 17/02/19 בשעה 14.00  מקום מפגש הקבלנים, משרדי חברת חלד ברחוב הרצל  36  פ"ת שלב ב' של המפגש יהיה סיור חובה בשטח.
מובהר כי חלה חובה להשתתף גם במפגש וגם בסיור!

- ניתן לקבל דיסק ובו מסמכי המכרז לאחר סיור קבלנים במשרדי החברה.
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 6/19
 
תאריך החזרת ההצעות: עד יום 25/2/19 עד שעה 14:00
 
סיווג קבלנים הנדרש למכרז זה 260 ב-3 תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז.
 
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 
 
 העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.
עו"ד שלמה לינצר, מנכ"ל

 


האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות