דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 1/19 חזרה למכרזים 
 
 
 
מכרז מס' 1/19

ביצוע עבודות אחזקה שנתיות בתחום החשמל במוס"ח ובמבני ציבור בפ"ת
 
 
חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.
 
ניתן לעיין בתיק המכרז במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545)
החל מתאריך 14.1.19 עד תאריך 21.1.19 בשעות 08:00-14:00.


* את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org .
           
 לשאלות ניתן לפנות למר פיני דקטר מנהל אגף מוס"ח בעפ"ת בטלפון 03-9052995 או לחברת חלד       במייל heled@heled.org
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 1/19
 
תאריך החזרת ההצעות: עד יום 21.1.19 עד שעה 14:00
 
סיווג קבלנים הנדרש למכרז זה 160 א-1  / תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז.
 
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 
 
העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.
עו"ד שלמה לינצר, מנכ"ל

לחוברת המכרז
לכתב הכמויות 

שים לב: חובה להדפיס ולחתום גם על חוברת המכרז על מסמכיה וגם על כתב הכמויות.
כמו כן, חלה חובה להיכנס ולבדוק הודעות למציעים מעת לעת ועד 24 שעות קודם הגשת המכרז!
האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות