דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 29/18 חזרה למכרזים 
 
מכרז מס' 29/18
מילוי והחלפת חול בגנ"י בפ"ת
 
 
חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.
 
ניתן לעיין בתיק המכרז במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545)
החל מתאריך 27.12.2019 עד תאריך 06.01.2019 בשעות 08:00-14:00.


לבירורים ניתן לפנות למר יובל לוי בטלפון 050-7703337 או במייל yovall@ptikva.org.il
* את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org .
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס'29/18
 
תאריך החזרת ההצעות: עד יום 06.01.2019 עד שעה 14:00
 
תנאי סף נדרש למכרז זה ת"י 1498 פרק 1 סעיף 4.2.8.4  יתר תנאי הסף מפורטים בחוברת המכרז.
 
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 
 
העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.
עו"ד שלמה לינצר, מנכ"ל


לחוברת המכרז 

**על המציעים/קבלנים חלה חובה להתעדכן מעת לעת בהודעות באתר, וזאת עד ל24 שעות קודם הגשת המכרז**


האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות