דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 56/17 חזרה למכרזים 

אספקה, התקנה והחזקה של מערכות אל פסק UPS בפ"ת

 

 

חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר החברה בכתובת www.heled.org
החל מתאריך 28/12/17 עד תאריך 21/1/18 בשעות 08:00-14:00.

 

מפגש קבלנים חובה יתקיים בתאריך 4/1/18 בשעה 10:00 מקום המפגש משרדי חברת חלד ברחוב הרצל 36 בפ"ת.

* את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org החל מתאריך 28/12/17.

 

שאלות הבהרה ניתן להעביר למייל: heled@heled.org עד 8/1/18 שעה 12:00.

תשובות תינתנה עד 10/1/18 שעה 15:00.

 

את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 56/17.

 

תאריך החזרת ההצעות: עד יום 21/1/18 עד שעה 14:00

 

תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז ובאתר החברה.

 

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

 

 

            העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.

 

 לחוברת המכרז האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות