דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 55/17 חזרה למכרזים 
 
חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.
 
את תיק המכרז ניתן לקבל במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545) החל מתאריך 16/11/17 עד תאריך 26/11/2017 בשעות 08:00-14:00.
* את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org.
 
מפגש קבלנים חובה יתקיים בתאריך 23/11/17 בשעה 10:00 מקום מפגש הקבלנים   רח' מינץ 34 בפ"ת.
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 55/17
 
תאריך החזרת ההצעות: עד יום 3/12/17 עד שעה 14:00
 
תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז.
 
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 
 העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.

עו"ד שלמה לינצר, מנכ"ל

לחוברת המכרז יש להמתין לטעינת המסמך

תכנית 1

תכנית 2

תכנית מערכת סינון

חובה על המציעים להתעדכן באתר זה בהודעות ושינויים מעת לעת ועד 24 שעות קודם הגשת המכרז.


האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות