דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 48/17 חזרה למכרזים 
חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.
 
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר החברה בכתובת www.heled.org
החל מתאריך 16/11/17 עד תאריך 6/12/17 בשעות 08:00-14:00.
 
* את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org החל מתאריך 16/11/17.
 
שאלות הבהרה ניתן להעביר למייל: heled@heled.org עד 26/11/17 שעה 12:00.
תשובות תינתנה עד 28/11/17 שעה 15:00.
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 48/17.
 
תאריך החזרת ההצעות: עד יום 6/12/17 עד שעה 14:00
 
תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז ובאתר החברה.
 
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 
 העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.
 
 
עו"ד שלמה לינצר, מנכ"ל

לחוברת המכרז

מענה לשאלות מציעים
 
חובה על המציעים להתעדכן באתר זה בהודעות ושינויים מעת לעת ועד 24 שעות קודם הגשת המכרז.


האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות