דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 50/17 חזרה למכרזים 
http://www.heled.org/bid/50-17/2016-284A1-Model.pdfחב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.
 
ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545) החל מתאריך 2/8/17 עד תאריך 21/8/17 בשעות 08:00-14:00.
* את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org.
 
לבירורים נא לפנות לעידו עמית נייד: 054-5605537.
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 50/17
 
תאריך החזרת ההצעות: עד יום 21/8/17 עד שעה 14:00
 
תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז.
 
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 
 
העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.

לחוברת המכרז

תשריט

dwg

dwf

מצב קיים

דוגמת צבע הצללה

דוגמת התקנת תאורה


דוגמת פתח בעמוד


האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות