דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 41/17 חזרה למכרזים 

http://www.heled.org/bid/41-17/הודעה לקבלנים 2 .pdfחב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545)
החל מתאריך 9/7/17 עד תאריך 9/8/17 בשעות 08:00-14:00.

 

* את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org החל מתאריך 9/7/2017.

 

שאלות הבהרה ניתן להעביר למייל: heled@heled.org עד 20/7/17 שעה 14:00.

תשובות ישלחו עד 27/7/17 שעה 14:00

 

את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 41/17.

 

תאריך החזרת ההצעות: עד יום 9/8/17 עד שעה 14:00

 

תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז ובאתר החברה.

 

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

 

 

            העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.

חוברת המכרז

נספח ד אבטחת מידע - חדש 10.07.17 - יש לצרף נספח זה עם כל מסמכי המכרז

הודעה לקבלנים מס' 1

הודעה לקבלנים מס' 2


תשובות לשאלות קבלנים


על המציעים חובה להתעדכן על הודעות ושינויים מעת לעת ועד 24 שעות קודם הגשת מסמכי המכרזהאתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות