דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 25/17 חזרה למכרזים 

חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר החברה בכתובת www.heled.org
החל מתאריך 11/5/17 עד תאריך 4/6/17 בשעות 08:00-14:00.
 

 * את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org החל מתאריך 11/5/17.

 שאלות הבהרה ניתן להעביר למייל: heled@heled.org עד 25/5/17 שעה 12:00.
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת ולשימן בתיבת ההצעות,
כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 25/17.

 

 תאריך החזרת ההצעות: עד יום 14/6/17 עד שעה 14:00   עד ליום 05.07.17 שעה 14.00    עד ליום 26.07.17 שעה 14.00

 

 תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז ובאתר החברה.

 החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

 ביצוע העבודה מותנה בקבלת הזמנת עבודה חתומה כדין מעיריית פ"ת.

על המציעים חובה להתעדכן על הודעות ושינויים מעת לעת ועד 24 שעות קודם הגשת מסמכי המכרז


לחוברת המכרז

מסמך ו - ביטוח

מסמך ח - דוגמא להמלצות 

הודעה לקבלנים


מענה לשאלות

הודעה לקבלנים מס 2 - חדש 04.07.17

הודעה לקבלנים מס 3 - חדש 19.07.17

מענה לשאלות 2 - חדש 19.07.17

 האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות