דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 24/17 חזרה למכרזים 

חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.

 

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org .
החל מתאריך 09/08/17 עד תאריך 3/9/17 בשעות 08:00-14:00.


שאלות ניתן לשלוח למייל : sharon@meser.org.il עד לתאריך 15/08/17 בשעה 12:00.

 

את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 24/17.

 

תאריך החזרת ההצעות: עד יום 03/09/17 עד שעה 14:00.

 

תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז.

 

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

 

 

            העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.

 

           

לחוברת המכרז המעודכנת ליום 09.08.17

לרשימת הציוד הקיים באתרי העירייה


ריכוז מענה לשאלות קבלנים - 22.08.17

הודעת הבהרה - 31.08.17


חובה על המציעים להתעדכן על הודעות ושינויים מעת לעת ועד 24 שעות לפני מועד הגשת המכרז

 האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות