דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 27/17 חזרה למכרזים 
חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע פארק אופניים אתגרי על פי תכניות וכתב כמויות מצורף. מסלולי האופניים מסוג פאמטראק יבוצע מעפר מיוצב, מסלול מאספלט מחוזק ומצופה בציפוי פולימרי אקרילי מחוזק איפוקסי דו-קומפוננטי, עבודות פיתוח וגינון.
ניתן לעיין בתיק המכרז במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545) החל מיום 28/3/17 עד יום 26/4/17 בשעות 08:00-14:00.
* את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org החל מתאריך 28/3/2017.
סיור קבלנים חובה יתקיים ביום ב'  3/4/2017 בשעה 10:00 מפגש  רח' שרגא רפאלי בפ"ת. את תיק המכרז ניתן לקבל במשרדי החברה לאחר השתתפות בסיור הקבלנים.
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 27/17.
 
תאריך החזרת ההצעות: עד יום ד' 03/05/17 עד שעה 14:00
 
תנאי סף : להגשת ההצעה למכרז וביצוע העבודה יש  לעמוד בתנאים הבאים:
 1. קבלן ראשי – קבלן רשום כחוק לעבודות עפר תשתיות ופיתוח בסיווג שלא יפחת מ- ג-1 , 200
 2. קבלן משנה – ניסיון נדרש ומוכח לעבודות בהקמת שני מסלולי פאמטראק לאופניים תוך שימוש בחומרים ושיטות ביצוע מהסוג הנדרש במסמכי המכרז. יש להמציא המלצות ממזמינים עבורם סיים קבלן המשנה בהצלחה מסלולי פאמטראק במהלך השנתיים האחרונות.
 3. המציע יציג למזמין במסגרת הצעתו את ההתקשרות שערך עם הקבלן המשנה ואת ניסיון והמלצות קבלן המשנה.
 4. "צירופים מחייבים" כמצויין בחוברת המכרז.
   
  משך הביצוע 120 יום.
   
  החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
              העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.
חוברת המכרז

תכניות  1
תכניות 2
תכנית צבע 1
תכנית צבע 2


האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות