דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 28/17 חזרה למכרזים 
חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.
 
את תיק המכרז ניתן לקבל במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545) החל מתאריך 28/3/17 עד תאריך 5/4/17 בשעות 08:00-14:00.
* את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org החל מתאריך 28/3/17.
 
לבירורים ניתן לפנות לעידו עמית נייד: 054-5605537 ו/או לצביקה אופנהיים נייד: 054-5605717.
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 28/17.
 
תאריך החזרת ההצעות: עד יום 5/4/17 עד שעה 14:00.
 
תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז.
 
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 
  העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.

לחוברת המכרז

הודעה לקבלנים מס' 1

על המציעים חובה להתעדכן מעת לעת ועד 24 שעות לפני מועד הגשת מסמכי המכרז לבדיקת הודעות ו/או שינויים


האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות