דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 16/17 חזרה למכרזים 
חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.
 
ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545) החל מתאריך 28/3/17 עד תאריך 26/4/17 בשעות 08:00-14:00.
* את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.heled.org החל מתאריך 28/3/2017.
 
מפגש קבלנים חובה יתקיים  בתאריך 3/4/17 בשעה 10:00 מקום מפגש קבלנים  משרדי חברת חלד ברחוב הרצל 36 בפ"ת. את תיק המכרז ניתן לקבל במשרדי החברה לאחר השתתפות במפגש קבלנים.
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 16/17.
 
תאריך החזרת ההצעות: עד יום 26/4/17 עד שעה 14:00
 
תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז.
 
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 
 
העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.

לחוברת המכרז

סיכום סיור קבלנים

כתב כמויות

הודעה מס' 1 - מענה לשאלות קבלנים

חובה על הקבלנים להתעדכן מעת לעת ועד 24 שעות לפני הגשת המכרז ולבדוק האם יש שינויים או הודעות


האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות