דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 21/17 חזרה למכרזים 
 
מכרז מס' 21/17                    
שיפוץ מבנה למכלול חירום עירוני בפ"ת
 
 
חב' חלד בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודה הנ"ל.
 
את תיק המכרז ניתן לקבל במשרדי החברה, ברח' הרצל 36 פינת סלנט 1, פ"ת (טל': 03-9311545) החל מתאריך 19/3/17 עד תאריך 26/4/17 בשעות 08:00-14:00.
 
סיור קבלנים חובה יתקיים בתאריך 23/3/17 בשעה 10:00 מקום מפגש רח' העליה השניה 1 בפ"ת.
סיור קבלנים חובה נוסף יתקיים בתאריך 06/04/17 בשעה 10:00 מקום מפגש רח' העליה השניה 1 בפ"ת.
 
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום – מכרז מס' 21/17
 
תאריך החזרת ההצעות: עד יום 03/05/17 עד שעה 14:00
 
סיווג קבלנים הנדרש למכרז זה ג-3 100
 
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

חובה על הקבלן להתעדכן מעת לעת ועד 24 שעות לפני מועד הגשת ההצעות
 
 
            העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.

לחוברת המכרז

נספחים להדפסה

כתב כמויות והצעת המציע

מפרט מיוחד

מפרט מיזוג

תכנית מיזוג אויר - מעודכן

מפרט טכני עבודות חשמל

תכנית לוח חשמל

תכנית חשמל מכשירים

תכנית לוחות חשמל

תכנית תאורה

תכנית תקשורת ומנמ

ערוץ שלד מרכזי 

חדר תקשורת - חשמל

חדר חשמל - מיזוג

חדר חשמל - תאורה

חדר תקשורת - תשתית בתקרה

מפרט חדר מחשב

מפרט - טלפוניה וחירום

תכניות 1 - מעודכן

תכניות 2 - מעודכן

תכניות 3 - מעודכן

תכניות 4 - מעודכן

סיכום סיור קבלנים

הודעה מס' 1 - דחית החזרת מכרז ומענה לשאלות קבלנים

מפרט לגנרטור

תשובות יועץ תקשורת

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות