דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 45/16 חזרה למכרזים 
מבוקשות הצעות לביצוע העבודות הנ"ל.

דרישות ותנאי סף מפורטים בחוברת המכרז.

מפגש קבלנים  ח ו ב ה  יתקיים ביום 10.11.16 בשעה 10:00 במשרדי עיריית פ"ת, רח' העליה השניה 2 בפ"ת.

את מעטפות ההצעה יש להחזיר לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה ברח' הרצל 36 בפ"ת. עד ליום 4.12.16 בשעה 14:00


ביצוע העבודות מותנה בקבלת הזמנת עבודה חתומה כדין מעיריית פ"ת.


האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות