דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 42/16 חזרה למכרזים 
מבוקשות הצעות לביצוע העבודות הנ"ל.

סיור קבלנים ח ו ב ה יתקיים ביום 21.09.16 בשעה 10.00
מפגש: רח' רבקה גובר פינת בן חור בפ"ת

תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז.

את מעטפות ההצעה יש להחזיר לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה ברח' הרצל 36 פתח תקווה עד ליום 28.09.16 בשעה 14.00

ביצוע העבודות מותנה בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת
האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות