דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 9/16 חזרה למכרזים 
מבוקשות הצעות לביצוע העבודות הנ"ל.

סיור קבלנים  ח ו ב ה  יתקיים ביום 12.7.16 בשעה 12:00
מפגש: משרדי העירייה, רח' העליה השניה 2 בפ"ת.

תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז.

את מעטפות ההצעה יש להחזיר לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה ברח' הרצל 36 בפ"ת עד ליום 25.7.16 בשעה 14:00


ביצוע העבודות מותנה בקבלת הזמנת עבודה חתומה כדין מעיריית פ"ת.


האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות