דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 31/16 חזרה למכרזים 
מבוקשות הצעות לביצוע העבודות הנ"ל.

את תיק המכרז ניתן לרכוש בכמשרדי החברה מיום 7.7.16

סיור קבלנים  ח ו ב ה  יתקיים ביום 7.7.16 בשעה 09:30
מפגש: רח' הרכבת ליד מרכז המחזור לפסולת.

את מעטפות ההצעה יש להחזיר לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה ברח' הרצל 36 בפ"ת עד ליום 17.7.16 בשעה 14:00


ביצוע העבודות מותנה בקבלת הזמנת עבודה חתומה כדין מעיריית פ"ת.


האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות