דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 24/16 חזרה למכרזים 
מבוקשות הצעות לביצוע העבודות הנ"ל.

מפגש קבלנים  ח ו ב ה  יתקיים ביום 26.6.16 בשעה 12:00 במשרדי חברת חלד , ברח' הרצל 36 בפ"ת.

דרישות ותנאי סף מפורטים בחוברת המכרז.

את מעטפות ההצעה יש להחזיר לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה ברח' הרצל 36 בפ"ת, עד ליום 5.7.16 בשעה 14:00


ביצוע העבודות  מותנה בקבלת הזמנת עבודה חתומה כדין מעיריית פ"ת.


האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות