דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 27/16 חזרה למכרזים 
מבוקשות הצעות לביצוע העבודות הנ"ל.

סיור קבלנים  ח ו ב ה  יתקיים ביום 23.6.16 בשעה 10:30
מפגש: רח' מבצע יפתח 15 בפ"ת.

תנאי סף מפורטים בחוברת המכרז.

את מעטפות ההצעה יש להחזיר לתיבת המכרזים שבמשרדי החברהכ ברח' הרצל 36 בפ"ת עד ליום 28.6.16 בשעה 14:00 .

ביצוע העבודות מותנה בקבלת הזמנת עבודה חתומה כדין מעיריית פ"ת.


האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות