דף הבית אודות החברה סיוע בדיור נכסים ואחזקה מכרזים פרוייקטים קישורים צור קשר
חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
סיווג: 
ענף: 
שם/מספר מכרז: 
חפש מכרזים לפי:
מכרז מס' 4/16 חזרה למכרזים 
מבוקשות הצעות לביצוע העבודות הנ"ל. דרישות ותנאי סף מפורטים בחוברת המכרז. שאלות ובירורים יש להפנות במייל - heled@heled.org עד ליום 9.2.16 בשעה 14:00 את מעטפות ההצעה יש להחזיר לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה ברח' הרצל 36 בפ"ת עד ליום 15.2.16 בשעה 14:00 . ביצוע העבודות מותנה בקבלת הזמנה חתומה כדין מעיריית פ"ת.


האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות